De juiste zorg voor elke vrouw

‘Niemandsland, maar je bent alles behalve alleen.’

De juiste zorg voor elke vrouw​

‘Niemandsland, maar je bent alles behalve alleen.’

Erkenning

80% van alle patiënten met onverklaarde gezondheidsklachten is vrouw. Je bent dus niet de enige, al zal je je vaak alleen voelen in het zoeken naar een diagnose. Op ons platform, ondersteund door artsen en wetenschappers, werken we met ervaringsdeskundige vrouwen die weten hoe jij je voelt en waar je tegenaan loopt. We werken hard aan een systeem (en financiële ondersteuning) zodat wij op iedereen die ons benadert, kunnen reageren.

Communicatie

Communicatie is van groot belang, wees je bewust als hulpverlener dat woorden al snel een eigen leven gaan leiden, zeker bij deze doelgroep waar erkenning vaak ontbreekt.

Wij zorgen met de voorbeelden die wij van de vrouwen krijgen dat er meer bewustwording wordt gecreëerd in de zorg en het onderwijs. Dit doen wij niet alleen met het gesproken woord maar ook met zelfgeschreven liedjes.

 

7eff4cba-086d-4331-8993-6c3ee98a1203

Tips voor vrouwen

Hieronder zie je een lijst met tips van artsen en ervaringsdeskundigen, waarmee vrouwen met onverklaarde klachten meer de regie kunnen nemen tijdens hun medische zoektocht.
 • Voel je je niet gezien en gehoord door een hulpverlener geef dit dan aan en leg uit waarom. Soms is iemand zich dat niet bewust.
 • Weet wat je tijdens een consult wilt bespreken, dus schrijf je vragen op.
 • Laat bij een psychische diagnose eerst lichamelijke oorzaken uitsluiten. Dit gebeurt niet altijd.
 • Formuleer je klachten zo duidelijk mogelijk, schrijf ze op en geef ze desnoods een cijfer. Observeer wanneer een klacht minder of erger wordt en noteer dit.
 • Maak duidelijk hoe jij graag benaderd wilt worden. Geef aan wat voor jou het beste werkt.
 • Neem iemand mee naar je afspraak. Lukt het niet om iemand mee te nemen, vraag dan of je het gesprek mag opnemen.
 • raag als afsluiting van een consult om een samenvatting van de (mogelijke) diagnose en je behandeling.
 • Doe aan timemanagement, bewaak je energie, plan niet te veel op één dag en zorg voor een goede balans tussen inspanning en ontspanning. En verwen jezelf af en toe!
 • Relaties kunnen veranderen, zie dat in de context van het proces. Als relaties negatieve energie veroorzaken, zoek dan mensen op die je een goed gevoel geven.
 • Eet gezond en beweeg voldoende.
 • Zoek in je privéleven een betrouwbare medestander, iemand die in jou gelooft. Heb je die niet, zoek dan een hulpverlener, huisarts, coach of therapeut die jouw klankbord kan zijn.
 • Houd een dagboek bij. Schrijf niet alleen je klachtenpatroon op, maar ook welke arts je je hebt bezocht en wat de conclusies zijn

'Houd zelf de regie in handen'

 • Als je nieuwe medicatie krijgt laat je dan eerst goed informeren. Vraag naar de bijwerkingen en de mate van effectiviteit, want zo kun je een afweging maken of het je voldoende oplevert of dat het misschien juist een probleem extra creëert.
 • Houd in een dagboek bij welke uitwerking de medicatie op je lichaam heeft, want voor je het weet wordt dit effect normaal en weet je dus niet meer waardoor iets wordt veroorzaakt.
 • Als je op onbegrip stuit in je omgeving zoek dan een paar mensen uit tegen wie je eerlijk kunt vertellen hoe je je voelt in plaats van dat je tegen iedereen alles vertelt. Zo verminder je de kans op teleurstelling.