Meldpunt

Ons meldpunt bestaat uit het vertellen van jouw verhaal én het invullen van onze enquete: zie hieronder!

Meldpunt

Ons meldpunt bestaat uit het vertellen van jouw verhaal én het invullen van onze enquete: zie hieronder!

Veel ziekten hebben dezelfde symptomen

80% van alle patiënten met onverklaarde gezondheidsklachten is vrouw. Je bent dus niet de enige, al zal je je vaak alleen voelen in het zoeken naar een diagnose. Op ons platform, ondersteund door artsen en wetenschappers, werken we met ervaringsdeskundige vrouwen die weten hoe jij je voelt en waar je tegenaan loopt. We werken hard aan een systeem (en financiële ondersteuning) zodat wij op iedereen die ons benadert, kunnen reageren.

Op het moment dat je klachten krijgt die niet in een hokje te plaatsen zijn, dan zijn er meerdere ziektebeelden waar je veel raakvlakken mee hebt en daar begint de grote verwarring vooral als je gaat googelen.

Uit de meer dan 1000 reacties van de vrouwen met onbegrepen gezondheidsklachten is er een opvallende gemene deler die bijna bij iedere aandoening passen. Zowel psychische als lichamelijke klachten treden hierin voor het voetlicht, ze zijn zeer uiteenlopend en openbaren zich letterlijk van top tot teen.

Politiek

Alle reacties nemen wij geanonimiseerd mee naar de Tweede Kamer als we de petitie indienen. Ook halen wij informatie uit jouw verhaal, zodat we gerichte adviezen kunnen geven naar instanties om ons heen.

'Jouw verhaal maakt een verschil!'

‘Aan een digitale klachteninventarisatielijst wordt gewerkt.’

Bevindingen

Uit de vele mails die wij dagelijks binnenkrijgen valt op dat de klachten zich voornamelijk voordoen wanneer:

  • vrouwen gaan menstrueren (of starten anticonceptie)
  • rondom en na de zwangerschap
  • ten tijde van de (pre)overgang: daar zien we een enorme piek.

Veel klachten zijn hormonaal gerelateerd en daarom pleiten we in onze petitie ook voor veel meer onderzoek naar dit gebied, zie artikel ‘Psychose was slechts symptoom’ hieronder.

Ook lezen we in alle berichten terug dat het gebrek aan erkenning en het niet altijd serieus genomen worden zwaar weegt. Het onterecht en te snel psychiatriseren van klachten komt in veel reacties naar voren. Ook hier vragen we aandacht voor met de petitie. Verder voelen vrouwen met onverklaarde klachten zich opgeknipt in organen in plaats dat er naar het geheel wordt gekeken. Ook lezen we in de reacties dat de veel te korte consulten niet volstaan. Dit horen we ook terug van artsen.

Er mag bij onverklaarde klachten veel vaker worden gezegd: we weten nog veel niet van het vrouwenlichaam.

Strijders in de geneeskunde aan het woord:

“Tachtig procent van de mensen met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten is vrouw”.

Jannet Vaessen, directeur-bestuurder van WOMEN Inc.

“We lijken een progressief land, maar we zijn een heel behoudend volkje. Zeker als het gaat om genderspecifieke zorg. We lopen overal achteraan. Het merendeel van de ziekenhuizen in Nederland is nog niet eens met genderspecifieke zorg gestart”

Prof. dr. Angela Maas, cardioloog

“Er is nog te veel sprake van een ‘bikinivisie’. De veronderstelling dat bij mannen en vrouwen alles buiten het geslacht hetzelfde is en dat dus de hele geneeskunde genderneutraal is, zit heel diep in de historie van de geneeskunde.”

Prof. Dr. Bart C. J. M. Fauser, hoogleraar Voortplanting en Gynaecologie