Professionals in de zorg

Niet alleen vrouwen zijn slachtoffer van het feit dat er te weinig onderzoek is gedaan naar het lichaam van de vrouw. Ook artsen, specialisten en alle andere hulpverleners kunnen door gebrek aan kennis lang niet altijd de juiste zorg bieden.

Professionals in de zorg​​​

Niet alleen vrouwen zijn slachtoffer van het feit dat er te weinig onderzoek is gedaan naar het lichaam van de vrouw. Ook artsen, specialisten en alle andere hulpverleners kunnen door gebrek aan kennis lang niet altijd de juiste zorg bieden. 

Artsen verzetten zich tegen het gevoel dat ze soms onwetend zijn, terwijl het een heel mooi academisch principe is; 'ik weet niet wat ik niet weet.'

WOMEN Inc.

Daarom moeten we elkaar versterken!

Voices for Women wil vanuit ervaringen van patiënten tot een innovatieve manier komen om nieuwe kennis over met name vrouwspecifieke, vaak hormonaal gerelateerde gezondheidsaspecten en onderliggende oorzaken van gender-en sekseverschillen in preventie, zorg en gezondheid te implementeren in onderzoek en medische-en zorg gerichte opleidingen. Er wordt hard gewerkt om te zorgen dat dit platform wordt gesteund door een actuele database; -het opzetten van een informatiesysteem en een dynamische interactieve kenniswebsite om alle onderzoeksresultaten goed te interpreteren en beschikbaar te stellen voor onder meer zorginstellingen, opleidingen, symposia, lezingen, publicaties. 

Momenteel is er contact met patiëntenverenigingen, ziekenhuizen, gemeenten, zorgverzekeraars en vrouwenorganisaties over hoe we elkaar kunnen versterken.

 

Wij worden gevraagd om lezingen te geven aan vrouwenorganisaties, gezondheidsinstellingen, patiëntenverenigingen of symposia voor artsen.

Adviezen voor artsen

Ook heeft Voices for Women aan artsen en ervaringsdeskundigen gevraagd om tips aan de nieuwe generatie artsen te geven over hoe zij beter met het nog onbekende vrouwenlichaam en onverklaarde klachten om kunnen gaan.
 • Laat de assistent kort inventariseren waarom iemand een afspraak wil maken.
 • In het allereerste gesprek is het van belang goed te luisteren en goed door te vragen. Maak oogcontact.
 • Onbegrepen klachten bij vrouwen gaan vaak met emoties als boosheid en verdriet gepaard. Meestal hebben deze vrouwen al een lange zoektocht achter de rug. Erken deze emoties, de patiënt zal zich hierdoor meer openstellen.
 • Plan bij de onduidelijke klachten een volgend dubbel gesprek in. Juist wanneer je als arts dit initiatief neemt dan geeft dit veel vertrouwen bij de patiënt.
 • Vraag wat de vrouw zelf denkt wat het is, want de intuïtie van de vrouw is een belangrijke en niet te onderschatten graadmeter.
 • Bescherm jezelf, dus beloof geen dingen die je als arts niet waar kunt maken. Geef je eigen grenzen aan.
 • Wees je als arts bewust dat ook jij vanwege gebrek aan onderzoek op het vrouwenlichaam niet de tools hebt die je zou willen hebben. Spreek dat ook uit, zodat de verwachtingen reëel zijn. 
 • Wees voorzichtig met je bewoording en labels, ze gaan al snel een eigen leven leiden. 

'Samen verschil maken'

 • Laat de patiënt herhalen wat je verteld hebt, zo kun je meten of het goed is overgekomen. 
 • Houd in gedachten dat het verhaal van de patiënt het instrument is, naast de labuitslagen of beelden. Er is soms sprake van een grijs tussengebied. 
 • En als je niet weet wat iemand mankeert, zeg dan ‘Ik weet het niet.’ Denk niet bij veel emoties te snel dat het psychisch is. Onverklaarde gezondheidsklachten zorgen voor veel emoties die overigens ook kunnen ontstaan door een hormonale disbalans, dus ook zodanig behandeld moet worden.