Platform vrouwspecifieke zorg

‘Voor elkaar, met elkaar! (Op dit moment kunnen we nog niet alle reacties persoonlijk beantwoorden, maar dat is wel ons doel voor de toekomst)’

Platform vrouwspecifieke zorg​

‘Voor elkaar, met elkaar!’ Op dit moment kunnen we nog niet alle reacties persoonlijk beantwoorden, maar dat is wel ons doel voor de toekomst

Waarom Voices for Women?

In Nederland werken professionals dag en nacht aan ons welzijn. Maar wereldwijd kampen we met een groot probleem: onderzoek naar ziektes is van oudsher gedaan op mannen. Maar het vrouwenlichaam wordt anders ziek dan het mannenlichaam. Het huidige gebrek aan kennis heeft enorme consequenties: klachten worden niet herkend; ziektes worden niet of niet juist gediagnosticeerd en daardoor krijgen vrouwen lang niet altijd de juiste behandeling.

Wij pleiten voor ongelijke behandeling, genderspecifieke zorg. Wij maken ons hard voor gericht onderzoek naar de man-vrouw verschillen. Er zijn artsen en onderzoekers al volop bezig om dit op de kaart te zetten, ook zij hebben onze steun nodig. 

'Pleidooi ongelijke behandeling"

Maar bovenal de vrouwen die vastlopen in de medische wereld omdat er onvoldoende kennis is over het vrouwenlichaam. Onze stem gebruiken wij om hen te ondersteunen. Vandaar de titel: Voices for Women.

Mirjam Kaijer tekent de akte voor de oprichting van de stichting

Onze missie / visie

Wij zijn er voor vrouwen met onverklaarde gezondheidsklachten. Hun welzijn en gezondheid is onze prioriteit.

Wat gaan wij doen?

Ervaringsdeskundige vrouwen met een diagnose helpen vrouwen die nog zoekende zijn in ons falende systeem waarin ook artsen vastlopen door onvoldoende kennis over het vrouwenlichaam

1.Wij zijn een meldpunt: Vrouwen kunnen hun verhaal hier delen

2.Wij zijn een denktank: Wij hopen de vragen van vrouwen steeds vaker door te kunnen sturen naar een panel van ervaringsdeskundige vrouwen/buddies die klachten kunnen herkennen

3.Wij zijn een kennisplatform dat groeit en wij worden een meedenkportaal

Ook bieden we informatie aan zorgprofessionals en hulpverleners: Door hen te informeren met de verkregen data en input, hopen we de gezondheidszorg te verbeteren en de eerstelijns gezondheidszorg te ontlasten. De adviezen zullen uiteindelijk ook kostenbesparend zullen zijn.

Wat willen wij bereiken?

  1. Vrouwen inzake zorgsystemen meer bewust maken van het feit dat er te weinig onderzoek is gedaan naar het vrouwenlichaam, waardoor zij zich minder snel laten wegsturen met psychische labels.
  2. Een platform van ervaringsdeskundigen formeren om samen met een database de verkregen informatie te bundelen en uit te dragen.
  3. Ervaringsdeskundigen mee te laten denken in de soms jarenlange zoektochten van vrouwen waardoor zij zich gesteund voelen.
  4. Met alle ervaringen en informatie komen tot een innovatieve manier om nieuwe kennis over met name vrouwspecifieke gezondheidsaspecten en onderliggende oorzaken van gender- en sekseverschillen in preventie, zorg en gezondheid in Nederland te implementeren. Daarnaast wordt dit ook gedeeld in de op zorg gerichte opleidingen. Hier ligt de focus met name op hormonale en cyclus gerelateerde klachten en het belang van juiste communicatie in de zorg.
  5. Het geven van erkenning omdat veel vrouwen zich niet serieus genomen voelen omdat hun klachten te snel worden afgedaan als psychisch. Wij geven tips hoe vrouwen de regie kunnen behouden en hoe om te gaan met een leven zonder diagnose.
  6. Wij beogen met de stichting geen winstoogmerk.
Blije vrouwen (1)

Het vrouwenlichaam wordt anders ziek dan dat van de man. © Frits Smid

Gezocht!

Nog niet alle posities zijn bemand, we zijn op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen op het gebied van:

Social media en secretarieel werk.

Wil en kan jij dat? Neem dan contact met ons op.

Ons team

Ons team bestaat uit ervaringsdeskundige vrouwen, leden van de ‘denktank’, bestuursleden en vrijwilligers, ondersteund door adviseurs uit de wetenschap en gezondheidszorg. Binnenkort meer hierover.