Platform vrouwspecifieke zorg

‘Voor elkaar, met elkaar! (Op dit moment kunnen we nog niet alle reacties persoonlijk beantwoorden, maar dat is wel ons doel voor de toekomst)’

Platform vrouwspecifieke zorg​

‘Voor elkaar, met elkaar!’ Op dit moment kunnen we nog niet alle reacties persoonlijk beantwoorden, maar dat is wel ons doel voor de toekomst

Waarom Voices for Women?

In Nederland werken professionals dag en nacht aan ons welzijn. Maar wereldwijd kampen we met een groot probleem: onderzoek naar ziektes is van oudsher gedaan op mannen. Maar het vrouwenlichaam wordt anders ziek dan het mannenlichaam. Het huidige gebrek aan kennis heeft enorme consequenties: klachten worden niet herkend; ziektes worden niet of niet juist gediagnosticeerd en daardoor krijgen vrouwen lang niet altijd de juiste behandeling.

Wij pleiten voor ongelijke behandeling, genderspecifieke zorg. Wij maken ons hard voor gericht onderzoek naar de man-vrouw verschillen. Er zijn artsen en onderzoekers al volop bezig om dit op de kaart te zetten, ook zij hebben onze steun nodig. 

'Pleidooi ongelijke behandeling"

Maar bovenal de vrouwen die vastlopen in de medische wereld omdat er onvoldoende kennis is over het vrouwenlichaam. Onze stem gebruiken wij om hen te ondersteunen. Vandaar de titel: Voices for Women.

Mirjam Kaijer tekent de akte voor de oprichting van de stichting

Stichting Voices for Women, opgericht 28 februari 2022

Bestuur: Per 20 augustus 2022
Voorzitter: Mirjam Kaijer
Secretaris: Harmannus Kruizinga
Penningmeester: His Wilms
Lid: Carry Schomper

Voices For Women gegevens
KvK: 85715964
RSIN: 863716799
IBANNL10 RABO 0198 1980 35
ANBI: stichting Voices for Women staat bij belastingdienst per 22-10-2022 geregistreerd als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en hoeft daarom geen schenkbelasting te betalen. Dat betekent dat uw donatie volledig ten goede komt aan onze doelstelling.

Jaarverslag 2023

Beloningsbeleid
Stichting Voices for Women is een vrijwilligersorganisatie, waarbij geen vergoeding voor bestuurswerkzaamheden wordt betaald. Een onkostenvergoeding behoort tot de mogelijkheden.
De voorzitter van de stichting werkt full time mee aan de realisatie van onze plannen en krijgt daarvoor een beperkte vergoeding.
Vrijwilligers komen in aanmerking voor de wettelijk geregelde vrijwilligersvergoeding.

Missie
Wij willen de gezondheidszorg voor vrouwen verbeteren.

Het vrouwenlichaam wordt anders ziek dan dat van de man. Mannen en vrouwen verschillen tot in de diepste vezels van elkaar, maar de geneeskunde en gezondheidszorg is nog steeds teveel gebaseerd op het mannenlichaam. Dit leidt vaak tot het laat of onjuist stellen van diagnoses en verkeerde behandelingen. Van alle patiënten met onverklaarde gezondheidsklachten is 80% vrouw. Van alle patiënten met een auto-immuun aandoening is 75% vrouw. Dit is slecht een klein greep uit de
schokkende feiten.

Visie
Een samenleving met passende zorg voor vrouwen. De stichting Voices for Women pleit voor zorg met aandacht voor man-vrouwverschillen.

Doelstelling stichting

Stichting Voices for Women wil de zorgverlening voor vrouwen verbeteren door bewustwording te
vergroten omtrent de noodzaak voor:
• Meer onderzoek naar het vrouwenlichaam
• Erkenning voor vrouwen met onverklaarde gezondheidsklachten;
• Meer aandacht voor man-vrouw verschillen in scholing van zorgverleners
• Een genderspecifieke aanpak in de zorg

Voices for Women is momenteel actief als:
• Gespreks en- samenwerkingspartner voor onderzoeksinstituten,
zorginstellingen, hulpverleners, beleidsmakers, bedrijven en vrouwen
met onverklaarde gezondheidsklachten;
• Vormt een groeiende databank met kennis en ervaringen van en over vrouwen met onverklaarde gezondheidsklachten. Dit heeft in meerdere gevallen al geleid tot een diagnose.
• Naast een digitaal meldpunt, is de stichting bezig met het realiseren van een eerste fysieke steunpunt. Vrouwen kunnen hier terecht met zowel psychische als somatische onverklaarde gezondheidsklachten en krijgen hier erkenning, informatie, steun en hulp in hun zoektocht naar een diagnose.
• Vormt een kenniscentrum van waaruit symposia, workshops en lezingen worden georganiseerd en kennis en expertise wordt gedeeld met zorgverleners. Alle inspanningen dragen bij aan een snellere herkenning van klachten en het sneller komen tot de juiste diagnose en behandeling.

Wij beogen met de stichting geen winstoogmerk.

Verdere info stichting Voices for Women. 

Download en verspreidt onze flyer.

Wat willen wij bereiken?

  1. Vrouwen inzake zorgsystemen meer bewust maken van het feit dat er te weinig onderzoek is gedaan naar het vrouwenlichaam, waardoor zij zich minder snel laten wegsturen met psychische labels.
  2. Een platform van ervaringsdeskundigen formeren om samen met een database de verkregen informatie te bundelen en uit te dragen.
  3. Ervaringsdeskundigen mee te laten denken in de soms jarenlange zoektochten van vrouwen waardoor zij zich gesteund voelen.
  4. Met alle ervaringen en informatie komen tot een innovatieve manier om nieuwe kennis over met name vrouwspecifieke gezondheidsaspecten en onderliggende oorzaken van gender- en sekseverschillen in preventie, zorg en gezondheid in Nederland te implementeren. Daarnaast wordt dit ook gedeeld in de op zorg gerichte opleidingen. Hier ligt de focus met name op hormonale en cyclus gerelateerde klachten en het belang van juiste communicatie in de zorg.
  5. Het geven van erkenning omdat veel vrouwen zich niet serieus genomen voelen omdat hun klachten te snel worden afgedaan als psychisch. Wij geven tips hoe vrouwen de regie kunne behouden en hoe om te gaan met een leven zonder diagnose.
Blije vrouwen (1)

Het vrouwenlichaam wordt anders ziek dan dat van de man. © Frits Smid

Ons team

Ons team bestaat uit ervaringsdeskundige vrouwen, leden van de ‘denktank’, bestuursleden en vrijwilligers, ondersteund door adviseurs uit de wetenschap en gezondheidszorg.

 

 

 

 

 

 

 

Mariëtte Reineke: 

Coördinator events, pers & externe contacten.

Hi, ik ben Mariëtte Reineke en werk als coach voor docenten en geeft GirlsTalk lessen op een middelbare school. In mijn praktijk voor coaching en bodywork ondersteun ik vrouwen om de relatie met zichzelf en hun lichaam te verdiepen. Ik vind het een feestje om voor Voices for Women samen te werken met anderen, nieuwe mensen te ontmoeten en met elkaar ervoor te zorgen dat er meer aandacht en bewustzijn komt voor onverklaarde gezondheidsklachten bij vrouwen. We mogen als vrouwen meer naar ons lichaam luisteren, dat altijd de waarheid spreekt.

 

Gea van der Helm: 

Coördinator vrijwilligers, adviseur activiteiten en organisatie.

Door haar achtergrond als gespecialiseerd verpleegkundige, trainer, coach en kwaliteitsadviseur in de gezondheidszorg, is Gea een fijne aanwinst voor ons team. Zo adviseert zij de stichting op het gebied van activiteiten en organisatie en coördineert zij de vrijwilligers. Op deze manier hoopt zij een creatieve, positieve en constructieve bijdrage te leveren aan de stichting en alle betrokken vrijwilligers, belanghebbende en organisaties te motiveren, enthousiastmeren en te stimuleren.

 

Gezocht!

Nog niet alle posities zijn bemand, we zijn op zoek naar vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen op het gebied van:

Vacature fondsenwerver

Wil en kan jij dat? Neem dan contact met ons op.